TGJU Marchés locaux et mondiaux
Forum en ligne

Gasoline Prices

  • Données en direct Indicateur

  • Prévoir Indicateur

Country Last Time Previous Range Metric

Albania

1.49 20 May 1.47 0.57 : 1.84 May/20

Argentina

0.78 20 May 0.8 0.6 : 1.46 May/20

Australia

0.65 20 Apr 0.78 0.46 : 1.67 May/20

Austria

1.16 20 May 1.18 0.82 : 1.97 May/20

Azerbaijan

0.53 20 May 0.53 0.37 : 1.22 May/20

Bahrain

0.37 20 May 0.37 0.21 : 0.37 May/20

Belarus

0.75 20 May 0.69 0.34 : 1.33 May/20

Belgium

1.49 20 May 1.33 0.96 : 2.26 May/20

Bolivia

0.54 20 May 0.54 0.38 : 0.8 May/20

Bosnia and Herzegovina

0.92 20 May 0.97 0.66 : 1.66 May/20

Brazil

0.72 20 Apr 0.86 0.53 : 1.58 May/20

Bulgaria

0.95 20 May 0.99 0.46 : 1.79 May/20

Cambodia

0.61 20 May 0.55 0.55 : 1.45 May/20

Canada

0.71 20 May 0.57 0.41 : 1.32 May/20

Chile

0.98 20 May 1 0.43 : 1.76 May/20

China

0.53 20 Apr 0.55 0.27 : 1.37 Apr/20

Colombia

0.59 20 May 0.54 0.23 : 1.41 May/20

Costa Rica

0.98 20 Apr 0.95 0.64 : 1.57 May/20

Croatia

1.24 20 May 1.13 0.67 : 1.99 May/20

Cyprus

1.06 20 May 1.09 0.57 : 1.99 May/20

Czech Republic

1.12 20 May 1.13 0.72 : 2.32 May/20

Denmark

1.48 20 Apr 1.63 1.01 : 2.41 Apr/20

Egypt

0.47 20 May 0.48 0.19 : 0.5 May/20

El Salvador

0.54 20 May 0.49 0.46 : 1.26 May/20

Estonia

1.27 20 May 1.3 0.33 : 1.83 May/20

Finland

1.35 20 May 1.42 1.06 : 2.23 May/20

France

1.46 20 May 1.45 0.99 : 2.09 May/20

Germany

1.33 20 May 1.26 0.91 : 2.14 May/20

Ghana

0.71 20 May 0.73 0.2 : 1.11 May/20

Greece

1.46 20 Apr 1.57 0.65 : 2.34 Apr/20

Guatemala

0.62 20 May 0.54 0.32 : 1.16 May/20

Haiti

0.55 20 May 0.6 0.54 : 1.32 May/20

Honduras

0.67 20 May 0.63 0.35 : 1.25 May/20

Hong Kong

0 20 May 2.02 1.59 : 2.2 May/20

Hungary

1.03 20 May 0.92 0.72 : 1.9 May/20

Iceland

1.34 20 May 1.26 1.05 : 2.24 May/20

India

0.94 20 May 0.92 0.48 : 1.34 May/20

Indonesia

0.44 20 May 0.42 0.16 : 0.79 May/20

Iran

0 20 May 0.36 0.06 : 0.39 May/20

Ireland

1.36 20 May 1.38 0.7 : 2.24 May/20

Italy

1.64 20 May 1.65 0.97 : 2.47 May/20

Jamaica

0.82 20 May 0.86 0.37 : 1.2 May/20

Japan

1.18 20 May 1.2 0.91 : 2 May/20

Kazakhstan

0.42 20 May 0.4 0.39 : 0.56 May/20

Kenya

1.07 20 Mar 1.12 0.4 : 1.59 Mar/20

Kuwait

0.28 20 May 0.27 0.17 : 0.28 May/20

Latvia

1.14 20 May 1.06 0.41 : 1.86 May/20

Lebanon

0.78 20 May 0.78 0.35 : 1.23 May/20

Lithuania

1.04 20 May 1 0.35 : 1.9 May/20

Luxembourg

1.26 20 May 1.24 0.75 : 1.85 May/20

Macedonia

1.03 20 May 0.87 0.7 : 1.82 May/20

Malaysia

0.32 20 May 0.29 0.28 : 0.66 May/20

Malta

1.55 20 May 1.53 0.77 : 2.02 May/20

Mexico

0.87 20 May 0.56 0.32 : 1.05 May/20

Montenegro

1.09 20 May 1.06 0.56 : 1.86 May/20

Netherlands

1.74 20 May 1.69 1.03 : 2.53 May/20

New Zealand

0 20 Apr 1.16 0.71 : 1.94 Apr/20

Nicaragua

0.78 20 May 0.68 0.47 : 1.35 May/20

Nigeria

0.30 20 May 0.31 0.02 : 0.73 May/20

Norway

1.33 20 Apr 1.46 1.19 : 2.63 Apr/20

Oman

0.47 20 May 0.47 0.31 : 0.58 May/20

Pakistan

0.51 20 May 0.6 0.46 : 1.14 May/20

Panama

0.68 20 Apr 0.68 0.41 : 1.1 Apr/20

Paraguay

0.65 20 May 0.7 0.43 : 1.74 May/20

Peru

0.92 20 Apr 0.9 0.55 : 1.63 Apr/20

Philippines

0.82 20 May 0.75 0.34 : 1.29 May/20

Poland

1.01 20 May 1.01 0.54 : 1.79 May/20

Portugal

1.46 20 May 1.35 0.77 : 2.33 May/20

Puerto Rico

0.50 20 May 0.43 0.34 : 1.03 May/20

Qatar

0.27 20 May 0.34 0.27 : 0.56 May/20

Romania

0.97 20 May 1 0.29 : 1.96 May/20

Russia

0.64 20 May 0.61 0.28 : 1 May/20

Saudi Arabia

0.22 20 May 0.39 0.12 : 0.58 May/20

Serbia

1.31 20 May 1.3 0.56 : 1.84 May/20

Singapore

1.37 20 May 1.45 0.61 : 1.8 May/20

Slovakia

1.20 20 Apr 1.28 0.61 : 2.06 Apr/20

Slovenia

1.11 20 May 1.09 0.59 : 2.05 May/20

South Africa

0.70 20 May 0.74 0.43 : 1.44 May/20

South Korea

1.02 20 May 1.04 0.54 : 1.84 May/20

Spain

1.25 20 May 1.27 0.73 : 2 May/20

Sweden

1.37 20 May 1.2 0.94 : 2.25 May/20

Switzerland

1.48 20 Apr 1.57 0.78 : 2.15 Apr/20

Tanzania

0.81 20 May 0.9 0.42 : 1.41 May/20

Thailand

0.89 20 Mar 1.05 0.3 : 1.62 Mar/20

Trinidad and Tobago

0.22 20 Mar 0.38 0.13 : 0.87 Mar/20

Turkey

0.88 20 May 0.74 0.56 : 2.68 May/20

Ukraine

0.77 20 May 0.81 0.37 : 1.35 May/20

United Arab Emirates

0.49 20 May 0.49 0.37 : 0.68 May/20

United Kingdom

1.31 20 May 1.36 0.92 : 2.22 May/20

United States

0.49 20 May 0.49 0.24 : 1.07 May/20

Uruguay

1.27 20 May 1.26 0.46 : 1.97 May/20

Venezuela

0 20 May 0.01 0.01 : 0.01 May/20

Vietnam

0.49 20 May 0.47 0.34 : 1.18 May/20

Zimbabwe

0 20 May 0.87 0.75 : 3.39 May/20
Country Actual Time Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Metric

Albania

1.49 20 May 1.32 1.25 1.19 1.39 May/20

Argentina

0.78 20 May 0.75 0.71 0.68 0.79 May/20

Australia

0.65 20 Apr 0.87 0.82 0.78 0.91 May/20

Austria

1.16 20 May 1.12 1.06 1.01 1.18 May/20

Azerbaijan

0.53 20 May 0.48 0.46 0.43 0.5 May/20

Bahrain

0.37 20 May 0.33 0.32 0.3 0.35 May/20

Belarus

0.75 20 May 0.75 0.71 0.68 0.79 May/20

Belgium

1.49 20 May 1.17 1.11 1.06 1.24 May/20

Bolivia

0.54 20 May 0.49 0.46 0.44 0.51 May/20

Bosnia and Herzegovina

0.92 20 May 1.14 1.08 1.03 1.2 May/20

Brazil

0.72 20 Apr 0.78 0.74 0.7 0.82 May/20

Bulgaria

0.95 20 May 0.99 0.94 0.9 1.05 May/20

Cambodia

0.61 20 May 0.69 0.65 0.62 0.72 May/20

Canada

0.71 20 May 0.5 0.47 0.45 0.52 May/20

Chile

0.98 20 May 0.97 0.92 0.87 1.02 May/20

China

0.53 20 Apr 0.6 0.57 0.54 0.63 Apr/20

Colombia

0.59 20 May 0.5 0.47 0.45 0.52 May/20

Costa Rica

0.98 20 Apr 0.86 0.82 0.77 0.9 May/20

Croatia

1.24 20 May 1.13 1.07 1.02 1.19 May/20

Cyprus

1.06 20 May 1.06 1.01 0.96 1.12 May/20

Czech Republic

1.12 20 May 1.14 1.08 1.03 1.2 May/20

Denmark

1.48 20 Apr 1.64 1.56 1.48 1.73 Apr/20

Egypt

0.47 20 May 0.48 0.48 0.43 0.48 May/20

El Salvador

0.54 20 May 0.61 0.57 0.55 0.64 May/20

Estonia

1.27 20 May 1.25 1.19 1.13 1.32 May/20

Finland

1.35 20 May 1.35 1.29 1.22 1.43 May/20

France

1.46 20 May 1.44 1.36 1.29 1.51 May/20

Germany

1.33 20 May 1.26 1.2 1.14 1.33 May/20

Ghana

0.71 20 May 0.77 0.73 0.69 0.81 May/20

Greece

1.46 20 Apr 1.59 1.51 1.43 1.67 Apr/20

Guatemala

0.62 20 May 0.71 0.68 0.64 0.75 May/20

Haiti

0.55 20 May 0.57 0.54 0.51 0.6 May/20

Honduras

0.67 20 May 0.73 0.7 0.66 0.77 May/20

Hungary

1.03 20 May 0.97 0.93 0.88 1.03 May/20

Iceland

1.34 20 May 1.26 1.2 1.14 1.33 May/20

India

0.94 20 May 0.84 0.8 0.76 0.88 May/20

Indonesia

0.44 20 May 0.36 0.34 0.33 0.38 May/20

Ireland

1.36 20 May 1.27 1.21 1.15 1.34 May/20

Italy

1.64 20 May 1.61 1.53 1.45 1.69 May/20

Jamaica

0.82 20 May 0.84 0.8 0.76 0.88 May/20

Japan

1.18 20 May 1.24 1.18 1.12 1.3 May/20

Kazakhstan

0.42 20 May 0.35 0.33 0.32 0.37 May/20

Kenya

1.07 20 Mar 0.99 0.94 0.9 1.05 Mar/20

Kuwait

0.28 20 May 0.24 0.23 0.22 0.26 May/20

Latvia

1.14 20 May 1.12 1.06 1.01 1.18 May/20

Lebanon

0.78 20 May 0.7 0.67 0.64 0.74 May/20

Lithuania

1.04 20 May 1.05 0.99 0.95 1.1 May/20

Luxembourg

1.26 20 May 1.16 1.1 1.04 1.22 May/20

Macedonia

1.03 20 May 0.79 0.75 0.71 0.83 May/20

Malaysia

0.32 20 May 0.3 0.28 0.27 0.31 May/20

Malta

1.55 20 May 1.42 1.35 1.28 1.49 May/20

Mexico

0.87 20 May 0.52 0.5 0.47 0.55 May/20

Montenegro

1.09 20 May 1.15 1.09 1.04 1.21 May/20

Netherlands

1.74 20 May 1.66 1.58 1.5 1.75 May/20

Nicaragua

0.78 20 May 0.87 0.82 0.78 0.91 May/20

Nigeria

0.30 20 May 0.31 0.29 0.28 0.32 May/20

Norway

1.33 20 Apr 1.5 1.42 1.35 1.58 Apr/20

Oman

0.47 20 May 0.47 0.45 0.42 0.49 May/20

Pakistan

0.51 20 May 0.51 0.49 0.46 0.54 May/20

Panama

0.68 20 Apr 0.61 0.58 0.55 0.65 Apr/20

Paraguay

0.65 20 May 0.63 0.6 0.57 0.67 May/20

Peru

0.92 20 Apr 0.82 0.78 0.74 0.86 Apr/20

Philippines

0.82 20 May 0.74 0.7 0.67 0.78 May/20

Poland

1.01 20 May 1.03 0.98 0.93 1.08 May/20

Portugal

1.46 20 May 1.28 1.22 1.16 1.35 May/20

Puerto Rico

0.50 20 May 0.39 0.37 0.35 0.41 May/20

Qatar

0.27 20 May 0.4 0.38 0.36 0.42 May/20

Romania

0.97 20 May 0.97 0.93 0.88 1.03 May/20

Russia

0.64 20 May 0.52 0.5 0.47 0.55 May/20

Saudi Arabia

0.22 20 May 0.2 0.19 0.18 0.21 May/20

Serbia

1.31 20 May 1.24 1.18 1.12 1.3 May/20

Singapore

1.37 20 May 1.3 1.24 1.17 1.37 May/20

Slovakia

1.20 20 Apr 1.29 1.23 1.16 1.36 Apr/20

Slovenia

1.11 20 May 1.06 1 0.95 1.11 May/20

South Africa

0.70 20 May 0.81 0.77 0.73 0.86 May/20

South Korea

1.02 20 May 1.05 0.99 0.95 1.1 May/20

Spain

1.25 20 May 1.3 1.24 1.17 1.37 May/20

Sweden

1.37 20 May 1.1 1.05 0.99 1.16 May/20

Switzerland

1.48 20 Apr 1.49 1.42 1.35 1.57 Apr/20

Tanzania

0.81 20 May 0.87 0.82 0.78 0.91 May/20

Thailand

0.89 20 Mar 0.97 0.93 0.88 1.03 Mar/20

Trinidad and Tobago

0.22 20 Mar 0.38 0.36 0.34 0.4 Mar/20

Turkey

0.88 20 May 0.74 0.7 0.67 0.78 May/20

Ukraine

0.77 20 May 0.79 0.75 0.72 0.84 May/20

United Arab Emirates

0.49 20 May 0.51 0.48 0.46 0.53 May/20

United Kingdom

1.31 20 May 1.33 1.26 1.2 1.4 May/20

United States

0.49 20 May 0.58 0.55 0.52 0.61 May/20

Uruguay

1.27 20 May 1.16 1.11 1.05 1.23 May/20

Vietnam

0.49 20 May 0.46 0.44 0.42 0.48 May/20